Blockchain

Apple và Google hợp tác ngăn chặn theo dõi vị trí trái phép

Hai tập đoàn Apple và Google đã bắt tay hợp tác soạn một dự thảo thông số kỹ thuật để tránh bị theo dõi vị trí trái phép.