Du lịch Phố Hoa - Lấy sự hài lòng của khách hàng làm tiêu chí phục vụ

Công ty Phố Hoa thông qua sự hài lòng, đánh giá của từng khách hàng để họ tự cảm nhận, trải nghiệm và quảng bá thêm cho hình ảnh, thương hiệu của chính mình.