Thuê bao 5G toàn cầu được dự báo sẽ đạt 5,3 tỷ vào cuối năm 2029

Thuê bao 5G toàn cầu được dự báo sẽ đạt 5,3 tỷ vào cuối năm 2029. 85% dân số toàn cầu sẽ được phủ sóng 5G vào cuối năm 2029.