Quốc tế

Tổng kết dự án "Thành phố An toàn, thân thiện với em gái".

Viện Nghiên cứu Quản lý phát triển bền vững (MSD) phối hợp với đối tác Plan International Việt Nam tổ chức lễ tổng kết sự án "Thành phố An toàn, thân thiện với em gái".