Trải nghiệm

Apple có thể mất ngôi công ty giá trị nhất thế giới vào tay Microsoft

Khoảng cách giữa Microsoft và Apple chỉ còn khoảng 100 tỉ USD. Apple đứng trước nguy cơ mất ngôi công ty giá trị nhất thế giới.