Kinh tế số

Thúc đẩy phát triển bền vững các khu công nghiệp Dệt may và Da giày - Thách thức và cơ hội

Ngày 7/12/2023, Diễn đàn Khu công nghiệp: “Thúc đẩy phát triển bền vững các khu công nghiệp Dệt may và Da giày - Thách thức và cơ hội” được tổ chức tại Hà Nội. Diễn đàn tập trung thảo luận về các khó khăn thách thức và đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững của các KCN dệt may tại Việt Nam.