Doanh nghiệp

"Vượt bão" bằng chiến lược ‘kiểu mới’

PGS.TS Hoàng Văn Hải cho biết, “siêu bão” thiếu thanh khoản đang hoành hành và đe dọa sự tồn tại của nhiều doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp lớn tại Việt Nam. Do vậy, việc tìm ra cách thức định vị và thực thi chiến lược nhanh và hiệu quả nhất để vượt qua các thách thức do “siêu bão” gây ra và phát triển bền vững đang được nhiều lãnh đạo doanh nghiệp rất quan tâm.