Big Data

FOSSASIA Summit giúp doanh nghiệp trong nước tiếp cận các giải pháp công nghệ tiên tiến nhất

Hội nghị thượng đỉnh về Công nghệ thông tin (CNTT) & Nguồn mở Châu Á sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 08-10/4/2024.