CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG

Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia chuẩn bị đi vào vận hành

(SHTT) - Theo thông tin từ Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Bộ KH&CN), các công tác chuẩn bị đã sẵn sàng để Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia đi vào vận hành trong quý II/2024.