CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG

Thư viện số vnEdu DigiLib: Giải pháp quản lý hiện đại, đa năng

(Chinhphu.vn) - Thư viện số vnEdu DigiLib là giải pháp quản lý thư viện hiện đại, đa năng, góp phần giải phóng thư viện truyền thống khỏi những giới hạn về thời gian và không gian, đồng thời có khả năng liên thông, cho phép người dùng ở bất cứ đâu đều có thể truy cập, khai thác nguồn thông tin vô tận.