Ra mắt “Quỹ đồng hành với học sinh, sinh viên vùng khó khăn”

Vừa qua, Trường đại học Sư phạm Hà Nội chính thức khởi động xây dựng và ra mắt “Quỹ đồng hành với học sinh, sinh viên vùng khó khăn” vào dịp kỉ niệm 74 năm “Ngày học sinh, sinh viên và Hội sinh viên Việt Nam”.