ITC Index

Apple có thể đối mặt vụ kiện chống độc quyền nghiêm trọng tại Mỹ

Theo New York Times, Bộ Tư pháp Mỹ đang trong “những khâu cuối cùng” của cuộc điều tra nhằm vào Apple, có thể sớm dẫn đến một vụ kiện chống độc quyền.