Mỗi câu trả lời của trí tuệ nhân tạo ChatGPT tốn bao nhiêu điện năng?

Bùi Huyền
Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là các mô hình Generative AI như ChatGPT của OpenAI, đang dẫn đến một thách thức lớn về năng lượng.

Theo trang New Yorker, trí tuệ nhân tạo ChatGPT tiêu thụ hơn nửa triệu kWh điện mỗi ngày để xử lý 200 triệu yêu cầu, tương đương 2,5 W cho mỗi câu trả lời. Lượng điện này gấp 17.241 lần so với mức tiêu thụ trung bình của một hộ gia đình Mỹ (29 kWh/ngày).

Mức tiêu thụ điện trí tuệ nhân tạo AI

Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là các mô hình Generative AI như ChatGPT của OpenAI, đang dẫn đến một thách thức lớn về năng lượng.

Nghiên cứu của Alex de Vries, nhà khoa học dữ liệu thuộc Ngân hàng Quốc gia Hà Lan, dự đoán rằng đến năm 2027, các thiết bị trí tuệ nhân tạo AI mới có thể tiêu thụ lượng điện tương đương với một quốc gia như Hà Lan, Thụy Điển hay Argentina. Nếu Google tích hợp Generative AI vào mọi lệnh tìm kiếm, con số này có thể lên đến 29 tỷ kWh mỗi năm, vượt qua tổng tiêu thụ điện của Kenya, Guatemala và Croatia.

Hiện nay, việc thiếu minh bạch trong việc công bố dữ liệu sử dụng năng lượng từ các mô hình trí tuệ nhân tạo AI lớn và các công ty công nghệ khiến việc ước tính tổng lượng điện tiêu thụ của ngành AI trở nên khó khăn.

Tuy nhiên, theo ước tính của Alex de Vries, toàn bộ lĩnh vực trí tuệ nhân tạo AI có thể sẽ tiêu thụ từ 85 tới 134 TWh mỗi năm vào năm 2027, chiếm tới một nửa lượng điện tiêu thụ toàn cầu vào thời điểm đó.

Điều này cho thấy rằng ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo AI, nếu không có kế hoạch và giải pháp cụ thể, có thể sẽ gây ra những ảnh hưởng lớn đến an ninh năng lượng và tác động tiêu cực đến môi trường.