Blockchain

Google sẽ đặt ra 'luật chơi' mới về quyền riêng tư dữ liệu

  Quyết định của Google có thể sẽ chấm dứt hoạt động quảng cáo trực tuyến truyền thống. Trong giai đoạn đầu tiên, chỉ 1% trên tổng số người dùng trình duyệt Chrome của Google sẽ được áp dụng chính sách mới. Tuy nhiên, với tổng...