Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XVIII-năm 2024

Bùi Huyền
Sở Công Thương Hà Nội phối hợp Cục Công Thương địa phương (Bộ Công Thương) tổ chức Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XVIII-năm 2024.

Hội nghị được tổ chức nhằm triển khai kế hoạch khuyến công năm 2024; tháo gỡ khó khăn, có cơ chế hỗ trợ tạo điều kiện cho đơn vị sự nghiệp thực hiện công tác khuyến công thuộc Sở Công Thương trên địa bàn các tỉnh, thành phố phát huy lợi thế. Đồng thời, xây dựng, định hình các mối liên kết, hợp tác phát triển lĩnh vực khuyến công giữa các địa phương trong tương lai.

1-1715919139.jpg
 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Dương Quốc Trịnh, Phó Cục trưởng Cục Công Thương cho hay, sản xuất công nghiệp những tháng đầu năm tăng tốt và tiếp tục tăng trưởng trong những tháng tiếp theo.

Tuy nhiên, bối cảnh phát triển vẫn còn những thách thức, Chính phủ ban hành nhiều chính sách gỡ khó cho doanh nghiệp, trong đó khuyến công tiếp tục là công cụ quan trọng để thúc đẩy phát triển công nghiệp nói chung, công nghiệp nông thôn nói riêng.

"Năm 2024 là năm tăng tốc Chương trình quốc gia giai đoạn 2021-2025, để hoàn thành mục tiêu chương trình; tiếp tục triển khai hiệu quả công tác khuyến công, các địa phương tập trung đánh giá tác động của công tác khuyến công trên địa bàn, nêu những khó khăn và giải pháp hoàn thành Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2021-2025, trong đó có khó khăn về chính sách", ông Dương Quốc Trịnh đề nghị.

Thông tin từ Bộ Công Thương cho thấy, từ đầu năm đến nay ngành công thương đã hỗ trợ các tỉnh, thành giúp 57 cơ sở công nghiệp nông thôn ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào dây chuyền sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và 11 cơ sở công nghiệp nông thôn được hỗ trợ đánh giá sản xuất sạch hơn. Đồng thời, hỗ trợ được 701 gian hàng tiêu chuẩn cho gần 300 lượt cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia các hội chợ triển lãm trong nước.

Ngoài ra, tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cho 245 lượt cơ sở; hỗ trợ đăng ký nhãn hiệu và trưng bầy quảng bá sản phẩm cho 5 cơ sở công nghiệp nông thôn. Bên cạnh đó ngành công thương đã tư vấn phát triển công nghiệp cho 62 dự án, với doanh thu đạt 4,87 tỷ đồng, đạt 49,1% kế hoạch năm, đạt 153,7% so với cùng kỳ năm 2023.

Đồng thời, các địa phương đã hỗ trợ phát triển các cụm công nghiệp, giúp doanh nghiệp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng lực quản lý.

Thông tin từ Bộ Công Thương cho thấy, từ đầu năm đến nay ngành công thương đã hỗ trợ các tỉnh, thành giúp 57 cơ sở công nghiệp nông thôn ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào dây chuyền sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và 11 cơ sở công nghiệp nông thôn được hỗ trợ đánh giá sản xuất sạch hơn. Đồng thời, hỗ trợ được 701 gian hàng tiêu chuẩn cho gần 300 lượt cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia các hội chợ triển lãm trong nước.

Ngoài ra, tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cho 245 lượt cơ sở; hỗ trợ đăng ký nhãn hiệu và trưng bầy quảng bá sản phẩm cho 5 cơ sở công nghiệp nông thôn. Bên cạnh đó ngành công thương đã tư vấn phát triển công nghiệp cho 62 dự án, với doanh thu đạt 4,87 tỷ đồng, đạt 49,1% kế hoạch năm, đạt 153,7% so với cùng kỳ năm 2023.

Đồng thời, các địa phương đã hỗ trợ phát triển các cụm công nghiệp, giúp doanh nghiệp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng lực quản lý.